afsmeltningens æstetik

afsmeltningens æstetik

(februar 2019)

Rebildcentret inviterer i januar 2019 til censureret udstilling med "Klimakunst" som overskrift.


Jeg indsender disse tre billeder - med overskriften: "Afsmeltningens æstetik" - med følgende udkast til medfølgende tekst:


Dokumentationens dilemma

Hvordan dokumenterer vi på en lettilgængelig måde, at den globale opvarmning har en skadelig virkning på fx ismasserne på og omkring Grønland ?

Hvad er bedre end syn for sagn ?

Grønlands geografi og geologi er storslået - og stor.

For at tilvejebringe foto-serien: "Afsmeltningens æstetik", har det i dette enorme land været nødvendigt at benytte en af de mest miljøbelastende transportformer: flyrejsen.


Afsmeltningens æstetik #1

Resterne af de alt for hurtigt smeltende isbjerge i farvandet ud for Illulisat, Grønland. Fotografiet er taget på en af de utallige solskinsdage, hvor solen ubarmhjertigt brager ned igennem en ozonfattig atmosfære.


Afsmeltningens æstetik #2

Den mest velformede randmoræne, som for hundreder af år siden i den Lille Istid blev dannet af den voldsomme gletchers fremmarch på halvøen Nuussuaq ved Uummannaq, Grønland. Gletcheren er i løbet af de seneste årtier skrumpet ind til et alarmerende rudiment.


Afsmeltningens æstetik #3

Et par spektakulære smeltevandsudløb fra gletchere på halvøens Nuussuuaq's nordkyst. Den karakteristiske røgfane består af finkornet sediment, som ikke aflejres i deltaet ved smeltevandsudløbets udmunding på samme måde som større rester af sand, klippe og grundfjeld, der er ført med smeltevandet fra gletcheren.Kontakt:

hjabendixen@gmail.com

tlf. 27 62 10 06


Copyright - All Rights Reserved